Ny sport: SM i nyspråk

27 juni, 2008

Först blev vi intalade att det förslag till FRA-lag som, efter återremissen i försvarsutskottet, togs upp för votering i riksdagen var en seger för den personliga integriteten. Nu går SLL ut och uppmanar folk att inte förhasta sig och begära utträde ur PKU-registret:

Stockholms läns landsting avråder de personer som har sparade prov i PKU-biobanken eller i andra biobanker att ta förhastade beslut om att kassera dessa prov. Just nu pågår en översyn av biobankslagen, som syftar till att stärka integritetsskyddet.

Eller som Dagens Medicin rapporterade det:

I utredningsdirektiven skriver regeringen att det från samhället ”finns ett intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva medel för att utreda allvarliga brott”. Samtidigt påpekar regeringen att detta intresse måste vägas mot de intressen som anges i biobankslagen.

Som grädde på moset och lök på laxen så ska man inte heller kunna lämna registret.

Med dessa fantastiska insatser i SM i nyspråk, så kommer den personliga integriteten snart vara så stark och skyddad att det helt övergår oss vanliga dödas förstånd. Jag vet, om vi alla ansluts till ett heltäckande övervakningsnät, så behöver vi inte längre oroa oss över att vår personliga integritet hotas – det kan övervakaren ta ansvar för och se till att det efterlevs. Hurra!