Via boing boing hittade jag en uppmaning från Electronic Frontier Foundation till oss europeer att inte låta CULT, den del av europaparlamentet som är ansvariga för kultur och utbildning, att låsa in europeisk kultur, internet och upphovsrätt i ett miserabelt tillstånd för lång tid framöver.

IFPI, vilka annars (?), har lobbat för att bland annar införa filtrering av internetförbindelser för att ”skydda” kulturindustrin i Europa. Deras senaste taktik är att, med hjälp av den franske europaparlamentarikern Guy Bono, introducera ett tillägg till det förslag han tagit fram. I det tillägget vill man i svepande ordalag förstärka upphovsmännens upphovsrätt ytterligare för att ”skydda artister som riskerar att deras verk hamnar i den allmänna egendomen (public domain) under deras livstid och för att den mindre generösa europeiska upphovsätten, i jämförelse med USA, innebär en konkurrensmässig nackdel”.

Vill vi europeer att det inte ska introduceras massiv övervakning, filtrering och ytterligare restriktioner i upphovsrätten, vilka enbart är negativa för oss konsumenter såväl som för den kreativa processen, så uppmanas vi nu ta kontakt med de ledamöter som företräder oss i CULT. Dessvärre har inte Sverige någon ledamot i CULT, endast Maria Carlshamre är ersättare, men det kan vara på sin plats att kontakta henne för att försöka påverka något i alla fall.

Läs mer hos EFF: Copyright Extensions and ISP Filtering: Breaking EU Culture one amendment at a Time.

Uppdatering: Idag (22 januari) nås vi av beskedet att de tre tilläggen som hotade framtidens internet och kulturliv i Europa drogs tillbaka då förslaget behandlades. En första seger åtminstone, men räkna med att tilläggen kommer att dyka upp i en eller annan form i framtiden – upphovsrättslobbyn ger sig inte i första taget. Exempelvis var ett av de skrotade tilläggen föreslagna av EPP-ED där moderaterna och kristdemokraterna ingår – kanske inte så förvånande med tanke på Beatrice Asks brevkorrespondens.