Som ett brev på posten

28 juni, 2008

…eller kanske snarare ett e-brev i inboxen.

Nu går FRA-företrädarna Ingvar Åkesson och Anders Wik ut till charm– och motoffensiv i media för att förklara att det faktiskt inte är någon som förstått sig på innebörden i FRA:s nya direktiv och möjligheter, inte politiker och inte bloggar eller media heller. Ja, vi börjar vänja oss vid att dumförklaras, så fortsätt med det – fallet blir bara högre när något sipprar ut som visar på att man missköter sitt förtroende.

Att det också lägligt poppar upp information om att EU köpslår med USA om personuppgifter är ju bara ett led i detta, ack så, sluttande plan.

Jag ska inte anstränga mig att bryta ned de tomma argumenten, när Basic personligt och Blogge Bloggelito sköter det så förtjänstfullt.

Annonser

Charlie McCreevys förslag att förlänga upphovsrätten för framförande av verk från 50 till 90 år hoppas jag verkligen stöter på rejäl patrull och inte kommer i närheten av att tillämpas. Upphovsrätten blir då, istället för ett tillfälligt monopol som kom till för att uppmuntra skapande, ett välfärdssystem för musiker som inte bara minskar viljan att skapa från deras håll men också försämrar för framtida generationers möjlighet att se nytt skapande utmynna ur det gamla – hur många band börjar inte med att uppträda med covers och skapar sig ett eget musikskapande ur det.

Vad är det för fel att ett verk, vare sig det är musik, text eller bild, blir public domain efter 20-30 år?

Läs gärna Christian Engströms inlägg.

Via boing boing hittade jag en uppmaning från Electronic Frontier Foundation till oss europeer att inte låta CULT, den del av europaparlamentet som är ansvariga för kultur och utbildning, att låsa in europeisk kultur, internet och upphovsrätt i ett miserabelt tillstånd för lång tid framöver.

IFPI, vilka annars (?), har lobbat för att bland annar införa filtrering av internetförbindelser för att ”skydda” kulturindustrin i Europa. Deras senaste taktik är att, med hjälp av den franske europaparlamentarikern Guy Bono, introducera ett tillägg till det förslag han tagit fram. I det tillägget vill man i svepande ordalag förstärka upphovsmännens upphovsrätt ytterligare för att ”skydda artister som riskerar att deras verk hamnar i den allmänna egendomen (public domain) under deras livstid och för att den mindre generösa europeiska upphovsätten, i jämförelse med USA, innebär en konkurrensmässig nackdel”.

Vill vi europeer att det inte ska introduceras massiv övervakning, filtrering och ytterligare restriktioner i upphovsrätten, vilka enbart är negativa för oss konsumenter såväl som för den kreativa processen, så uppmanas vi nu ta kontakt med de ledamöter som företräder oss i CULT. Dessvärre har inte Sverige någon ledamot i CULT, endast Maria Carlshamre är ersättare, men det kan vara på sin plats att kontakta henne för att försöka påverka något i alla fall.

Läs mer hos EFF: Copyright Extensions and ISP Filtering: Breaking EU Culture one amendment at a Time.

Uppdatering: Idag (22 januari) nås vi av beskedet att de tre tilläggen som hotade framtidens internet och kulturliv i Europa drogs tillbaka då förslaget behandlades. En första seger åtminstone, men räkna med att tilläggen kommer att dyka upp i en eller annan form i framtiden – upphovsrättslobbyn ger sig inte i första taget. Exempelvis var ett av de skrotade tilläggen föreslagna av EPP-ED där moderaterna och kristdemokraterna ingår – kanske inte så förvånande med tanke på Beatrice Asks brevkorrespondens.