Financial Times skriver att brittisk domstol har slagit fast att patentkontoret felaktigt har per automatik avfärdat inkomna mjukvarupatent och måste därför börja hantera dem som vilka andra patent som helst.

Kampen att hålla mjukvarupatent utanför EU blir därför ännu viktigare när vi börjar se hur de tråcklar sig in bakvägen. Att det, tvärt emot vad patentjuristen i artikeln påstår, inte det minsta gagnar småföretag och enskilda faller dessvärre bort ur debatten. USA är ett bra exempel på där man sett en ökning av stämningar och processer, sedan mjukvarutpatent började tillämpas, vilka små aktörer inte har en chans att sätta emot.

Tyvärr ser man alltför ofta hur patent motverkar den innovation den sägs vilja underlätta. Ta bara det nybeviljade patentet för en så kallad smartphone, som bara timmarna efter det beviljades fick innehavaren att stämma i princip alla aktörer på marknaden utan att själv ha en enda tillverkad produkt att uppvisa som förlaga.