Idag presenterades en SIFO-undersökning där 47 procent av de tusen tillfrågade sade sig vara emot FRA-lagen. 36 procent sade sig vara för när frågan ”I förra veckan fattade riksdagen beslut om en ny lag – den så kallade FRA-lagen – som bland annat ger Försvarets radioanstalt rätt att avlyssna data- och teletrafik som passerar Sveriges gränser. Är du för eller emot FRA-lagen?” ställdes.

För gemene person, som varken är insatt i hur internet fungerar, som inte deltar i debatten som främst förts på sagda nätverk och som kanske inte ens orkar bry sig om nyheter längre än till nöjesskvallret i Aftonbladet, så är det en tillräckligt abstrakt lag som vid en första anblick låter hur bra som helst. Eller som Lena Mellin kommenterar det: ”Men svenska folkets tilltro till sina auktoriteter är, om inte obruten, så i alla fall stark. […] den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta. Skurkarna ska ha vad skurkarna tål.” Och som argumenten kring fula fiskar och fiskekrokar förts, är det klart att folk utan närmare eftertanke tycker att det är bra om ett par terrorister fastnar i näten. Fast det är klart, en välinformerad och insatt allmänhet ses ju som ett hot snarare än en tillgång.

Som debatten förts från förespråkarna har de fått det att låta som att det är undantagsvis som svenska internetanvändares kommunikationer passerar gränsen. Sanningen är förstås att det snarare är raka motsatsen. På samma sätt hade en överväldigande majoritet varit starkt emot att en statlig myndighet skannar in alla postburna brev och korrespondenser i jakten på mönster och sökord. Att annars respektabla riksdagsledamöter fortsätter att försöka intala folk att det skulle handla om att skydda svensk trupp utomlands visar tydligt att det är större fråga än så – att det i slutändan ger staten ett verktyg som jag inte tror folk kan inbilla sig hur det kommer att användas i framtiden. Inte heller finns det något som tyder på att signalspaningen faktiskt är ett effektivt verktyg. Ungefär som att 500 000 övervakningskameror i London inte gjort den till världens säkraste stad.